ประกาศ/เรื่องประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งของรายวิชา :
 • Assignment #1 - Occupational Medicine in 21st Century: Occupational Epidemiology (by T.L. Guidotti)
 • Assignment #2 - Article: Issues in Exposure Assessment for Epidemiology (by T.J. Smith)
 • Assignment #3 - Article: Biomarkers of Manganese Exposure (by W. Laohaudomchok)
 • Assignment #4 - Epidemiologic Analyses & Calculations
 • Assignment #5 - Analysis in Case-Control Study
 • Individual Term Project - Topics & Guidelines
 • Individual Term Project - Presentation Template
 • Individual Term Project - Report Template
 • เฉลย Assignment #4 - Epidemiologic Analyses & Calculations
 • เฉลย Assignment #5 - Analysis in Case-Control Study
 • ข้อมูลและแนวปฏิบัติสำหรับ Mid-term Examination
 • ข้อมูลและแนวปฏิบัติสำหรับ Final Examination
 • สรุปผลคะแนน Final Examination

 • เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไป :
 • ประชาสัมพันธ์ TMU-MU Online Program in Public Health and Health Industry Management
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้รายวิชา PHOH643)

 • Divider

  Copyright© 2022 - Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.