ประกาศ/เรื่องประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งของรายวิชา :
 • Assignment #1 - OH&S Situation and Research Priority in Thailand
 • Assignment #2 - Sources of OH&S Information
 • Assignment #5 - สรุปการบรรยายพิเศษ และแนวคิดในการพัฒนางานอาชีวอนามัยฯ
 • ข้อมูลและแนวปฏิบัติสำหรับ Final Examination
 • สรุปผลคะแนน Final Examination

 • เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไป :
 • การติดตั้งและใช้งาน Virtual Private Network (VPN @Mahidol)
 • ประชาสัมพันธ์ TMU-MU Online Program in Public Health and Health Industry Management
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้รายวิชา PHOH643)

 • Divider

  Copyright© 2022 - Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.