รายวิชาที่มีอยู่

  PHOH 434 - การยศาสตร์

  หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 1   ≡...
  Course

  PHOH 489 - การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

  หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 2   ...
  Course

  PHOH 707 - Exposure Assessment in Occupational Health and Safety

  For Ph.D. Program   ≡   2 (2-0-4) credits In...
  Course